ร่วมนับถอยหลัง
เปิดจอง Wuling Air ev
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.
พร้อมกันทั่วประเทศ